ინვესტორთა საბჭოს სხდომები

22-ე სხდომა 22 მარტი 2024 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
21-ე სხდომა 15 ნოემბერი 2023 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-20 სხდომა 14 ივლისი 2023 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-19 სხდომა  22 თებერვალი 2023 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-18 სხდომა  19 ოქტომბერი 2022 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-17 სხდომა 7 ივნისი 2022 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-16 სხდომა 25 ნოემბერი 2021 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-15 სხდომა 27 მაისი 2021 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-14 სხდომა 29 იანვარი 2021 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი; Annex1  2021-22 სამოქმედო გეგმა
მე-13 სხდომა 22 ივნისი 2020 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-12 სხდომა 22 აპრილი 2020 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-11 სხდომა 03 თებერვალი 2020 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი; Annex1 2020-21 სამოქმედო გეგმა
მე-10 სხდომა 07 მაისი 2019 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი; Annex1
მე-9 სხდომა 01 ოქტომბერი 2018 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-8 სხდომა 21 მარტი 2018 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-7 სხდომა 11 დეკემბერი 2017 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი; Annex1 წერილი პრემიერ მინისტრს
მე-6 სხდომა 06 სექტემბერი 2017 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი; Annex1
მე-5 სხდომა 14 ივნისი 2017 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-4 სხდომა 24 იანვარი 2017 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-3 სხდომა 20 მაისი 2016 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
მე-2 სხდომა17 თებერვალი 2016 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი
1-ლი სხდომა 29 ოქტომბერი 2015 დღის წესრიგი სხდომის ოქმი