საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“ გენდერული ზეგავლენის შეფასებასთან დაკავშირებული პირველი შეხვედრა

2023 წლის 21 სექტემბერს, ინვესტორთა საბჭოს სამდივნომ ISET-ის კვლევით ინსტიტუტთან და EBRD-თან ერთად გამართა გაცნობითი შეხვედრა, საქართველოს კანონის „მეწარმეთა შესახებ“ გენდერული ზეგავლენის შეფასების (GIA) განხორციელების თაობაზე.

ვრცლად

საქართველოს 2024-2028 წლების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტრატეგიის განხილვა

2023 წლის 15 სექტემბერს, საქართველოს 2024-2028 წლების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტრატეგიაზე მუშაობის განსახილველად, ინვესტორთა საბჭოს წევრები შეხვდნენ “FDI Center”-ის ექსპერტებსა და სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ წარმომადგენლებს.

ვრცლად

საქართველოს 2023-2030 წლების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაცია

2023 წლის 14 სექტემბერს, ინვესტორთა საბჭოს წევრებმა „საქართველოს 2023-2030 წლების ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ეროვნული სტრატეგიის“ განსახილველად, შეხვედრა გამართეს.

ვრცლად

ინვესტორთა საბჭოს შესახებ

ინვესტორთა საბჭო წარმოადგენს საჯარო-კერძო დიალოგის დამოუკიდებელ პლატფორმას, რომელსაც თავმჯდომარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ბიზნესისა და საინვესტიციო კლიმატის ხელშეწყობის მიზნით, ინვესტორთა საბჭო უზრუნველყოფს დიალოგის წარმოებას ბიზნეს საზოგადოებას, საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს, დონორებსა და საქართველოს მთავრობას შორის.

ინვესტორთა საბჭო ფინანსდება გაერთიანებული სამეფოს კარგი მმართველობის ფონდის (GGF) მიერ, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მეშვეობით და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით.

ჩვენი წევრები