ინიციატივები

საქართველოს კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ


ერთიანი მომსახურების სივრცის პროექტი

ინიციატივა მიმართულია ბიზნეს სექტორისათვის "ერთი ფანჯრის პრინციპით" მომუშავე მომსახურების ცენტრის შექმნას.

პარტნიორები:

ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში

ინიციატივა გულისხმობს იმპორტირებულ საწარმოო საშუალებებზე დღგ-ს გადახდის წესის ცვლილებას, "ესტონური" მოდელის დანერგვას საგადასახადო ადმინისტრირების წესებში ცვლილებს.

პარტნიორები:


სასამართლო სისტემის რეფორმა

ინიციატივა მიმართულია სასამართლო სისტემაში ისეთი მიმართულებების რეფორმირებისაკენ, როგორიც არის: მოსამართლეთა დანიშნვის წესი, განსახილველ საქმეთა მოსამართლეებზე გადანაწილების წესი და დავის განხილვის ალტერნატიული სტრუქტურის კონცეფცია.

პარტნიორები: